Výtahová šachta

Prosklení konstrukcí šachet ať již strukturálním lepením nebo klasickým zasklením do drážky se zasklívacími lištami.


Zpět